VTECH KULA PEŁNA ZWIERZAKÓW EDUKACYJNA 60830

Dostępność: brak towaru w magazynie
Cena: 109,90 zł 109.90
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 3.06857
Producent: Vtech
Kod produktu: 60830

Opis

Kula Pełna Zwierzaków to pełna kolorów bajeczna kolorowa kula , która dostarczy Twojemu dziecku mnóstwo zabawy :

 • 3 podświetlane przyciski poprzez naciśnięcie których uruchomią sie tryby : odkrywanie zwierzątek, literek oraz dźwięków i zwrotów.
 • kolorowe migoczące światełka , kóre niewątpliwie zainteresują Twoje dziecko
 • kolorowe skaczące kuleczki
 • figurki żabki i króliczka do naciskania oraz ruchomą figurkę pszczółki do przesuwania 

W czasie zabawy dziecko może wybrać tryb: literki , zwierzątka lub dźwięki.

Zabawka posiada łącznie ponad 50 piosenek, melodii, dźwięków i zwrotów.

 • zabawka przeznaczona dla dzieci w wieku 2-4 lat
 • polska wersja językowa
 • efekty świetlne i dźwiękowe
 • ponad 50 melodii, dźwięków i zabawnych zwrotów
 • wymiary kuli: 22,5 x 17 x 17 cm
 • wymiar opakowania: 28,5 x 25 x 18 cm
 • wymagane baterie: 3 x AA (w zestawie baterie testowe)

 

Wszystkie produkty VTech® są opracowywane i przygotowywane w oparciu o najnowsze technologie. Za­pro­jek­to­wa­ne zo­sta­ły tak, aby speł­niać po­trze­by dzie­ci i ro­dzi­ców. Prze­pro­wa­dza­ne szko­le­nia, za­ba­wy z dzieć­mi i wni­kli­wa ob­ser­wa­cja naj­młod­szych spra­wia­ją, że za­baw­ki VTech® za­wie­ra­ją tre­ści pra­wi­dło­wo do­bra­ne do umie­jęt­no­ści od­po­wia­da­ją­cych wie­ko­wi dziec­ka. W tym celu VTech® za­trud­nia spe­cja­li­stycz­ną ka­drę, wy­kształ­co­ną i wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną do pra­cy przy two­rze­niu edu­ka­cyj­nych za­ba­wek elek­tro­nicz­nych.

Produkty marki VTech® uczą poprzez zabawę. Za­le­ca­my ro­dzi­com, aby wraz z dzieć­mi od­kry­wa­ły mo­du­ły za­ba­wy, bo jed­na za­baw­ka VTech® to wie­le moż­li­wo­ści! Dziec­ko ucząc się ra­zem z ro­dzi­ca­mi chęt­niej po­zna­je i ro­zu­mie swo­je po­trze­by, taka for­ma na­uki przy­no­si wię­cej suk­ce­sów już od pierw­szych mie­się­cy ży­cia. Za­awan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie i bo­ga­te w funk­cje oraz wie­dzę za­baw­ki sta­no­wią do­sko­na­łe uzu­peł­nie­nie pro­gra­mu edu­ka­cji na­szych mi­lu­siń­skich.

 

Dane techniczne

Producent VTECH
Gwarancja 2 lata
Sugerowany wiek dziecka 2 lata+

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl