Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

VTECH INTERAKTYWNA KSIĄŻECZKA BAJECZKA 60341

Dostępność: Dostępny na stanie
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 85,90 zł 85.90
ilość szt.

Inne warianty:

VTECH ST1000 USPOKAJAJĄCA MAŁPKA MAŁA KOŁYSANKI VTECH ROZTAŃCZONE BIEDRONECZKI SORTER KSZTAŁTY 60477 VTECH ROZŚPIEWANY MIKROFON ZABAWKA INSTRUMEN 60673
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Vtech
Kod produktu: 5900511603415

Opis

VTECH Książeczka Bajeczka

nr. 60341

Ksią­żecz­ka Ba­jecz­ka to naj­lep­sza pierw­sza lek­tu­ra dla Two­je­go dziec­ka. Na stro­nach za­pro­jek­to­wa­nych spe­cjal­nie dla dzie­ci, Twój ma­lu­szek mo­że od­kry­wać świat i po­bu­dzić wy­obraź­nię. Ko­lo­ro­we obraz­ki, pod­świe­tla­ne zwie­rząt­ka, ru­cho­me ele­men­ty do prze­su­wa­nia i fan­ta­stycz­ne pio­sen­ki – ba­jecz­ki spra­wią wie­le ra­do­ści i za­ba­wy każ­de­mu dziec­ku. Na­ci­śnij przy­cisk z nut­ka­mi. Czas na wspól­ne baj­ko­gra­nie!

W to­wa­rzy­stwie we­so­łych zwie­rzą­tek i przy sied­miu wy­jąt­ko­wych pio­sen­kach Two­je dziec­ko po­bu­dzi zmy­sły; wzro­ku, słu­chu i do­ty­ku, któ­re kształ­tu­ją się w nim wła­śnie te­raz. Sta­ran­nie za­pro­jek­to­wa­ne i wy­ko­na­ne z do­bre­go ma­te­ria­łu stro­ny ksią­żecz­ki są od­por­ne na ugry­zie­nia ma­lu­chów, a to spra­wia, że bę­dą słu­żyć przez dłu­gi czas.

Pro­ste me­lo­die i ła­twe do za­pa­mię­ta­nia tek­sty pio­se­nek po­zwa­la­ją szyb­ko na­uczyć się je śpie­wać i mu­zy­ko­wać wraz z dziec­kiem. Ksią­żecz­ka Ba­jecz­ka spra­wi każ­de­mu ma­lusz­ko­wi wie­le ra­do­ści z za­ba­wy!

 

Cech produktu:

Ro­zwój ję­zy­ko­wy:

  • Pro­ste sło­wa i pio­sen­ki za­chę­ca­ją do po­wta­rza­nia i wspól­ne­go śpie­wa­nia.
  • Za­baw­ka uczy nazw zwie­rząt.

Ro­zwój sen­so­rycz­ny:

  • Mi­go­czą­ce świa­teł­ka i przy­ja­zne obraz­ki przy­ku­wa­ją uwa­gę dziec­ka.
  • Me­lo­die pio­se­nek, śmiesz­ne zda­nia i dźwię­ki roz­wi­ja­ją słuch dziec­ka.
  • Sa­mo­dziel­ne na­ci­ska­nie przy­ci­sków i prze­su­wa­nie ele­men­tów roz­wi­ja ko­or­dy­na­cję oko – rę­ka.

Ro­zwój mo­to­rycz­ny:

  • Prze­kła­da­nie stron roz­wi­ja mo­to­ry­kę u dziec­ka.
  • Prze­su­wa­nie ru­cho­mych ele­men­tów.

Dane techniczne

Producent VTECH
Gwarancja 2 lata
Sugerowany wiek dziecka Od 9M+

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl