Masz pytania? Skontaktuj się ze sklepem!

+48 509 779 757

sklep@forkids.pl

VTECH HULA-KULA ŚWIECI GRA UCIEKA DO RACZKOWANIA 6M+

Ocena: 0
Dostępność: Dostępny na stanie
Producent: Vtech
Cena: 109,00 zł 109.00
ilość szt.
Wysyłka w: 24 godziny

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Opis

Migocząca Hula-Kula to in­te­rak­tyw­na za­baw­ka dla dzie­ci, któ­ra świet­nie sty­mu­lu­je i za­chę­ca do roz­wo­ju. Za­baw­ka za­chwy­ci Two­je­go ma­lu­cha i przy­go­tu­je go do sta­wia­nia pierw­szych kro­ków.

Radość z odkrywania

Edu­ka­cyj­na za­baw­ka Migocząca Hula-Kula, świet­nie roz­bu­dza cie­ka­wość i chęć do po­zna­wa­nia świa­ta. Ma­lu­chy bar­dzo chęt­nie spraw­dzą jej funk­cje i efek­ty spe­cjal­ne, a te są na­praw­dę cie­ka­we. Po pierw­sze – ruch. Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny me­cha­nizm sa­mo­czyn­nie wpra­wia kulę w ruch, co sta­no­wi za­chę­tę dla dzie­ci do roz­wi­ja­nia swo­jej mo­to­ry­ki i sta­wia­nia pierw­szych kro­ków. Ma­lu­chy z ra­do­ścią go­nią za kulą, za co zo­sta­ją na­gra­dza­ne świa­tła­mi i dźwię­ka­mi.

Dodatkowa edukacja poprzez wesołą zabawę

Kie­dy dzie­ci usią­dą przy kuli, mogą przy­ci­skać gu­zi­ki. Usły­szą wów­czas na­zwy cyfr, zwie­rzą­tek, a tak­że za­baw­ne pio­sen­ki i me­lo­die. Za­baw­ka za­po­zna rów­nież z pod­sta­wo­wy­mi kształ­ta­mi i ko­lo­ra­mi. Migocząca Hula-Kula świet­nie sy­mu­lu­je zmysł do­ty­ku, dzię­ki wy­pu­kłym zwie­rząt­kom oraz wy­sta­ją­cym ta­siem­kom.

In­te­rak­tyw­na za­baw­ka jest w pol­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej i po­sia­da 2 po­zio­my gło­śno­ści. Do­dat­ko­wą wy­go­dą jest au­to­ma­tycz­ne wy­łą­cze­nie, w celu oszczę­dza­nia ba­te­rii.

Migocząca Hula-Kula to wspa­nia­ły po­mysł na pre­zent dla ma­łe­go dziec­ka. Kula prze­zna­czo­na jest dla dziew­czy­nek i chłop­ców, któ­rzy ukoń­czy­li 6 mie­siąc ży­cia.

Dane techniczne

Producent VTECH
Gwarancja 2 lata
Sugerowany wiek dziecka 6M+

Przydatne z tym produktem

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl