Producenci
Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

VTECH HULA KULA INTERAKTYWNA 60103

Dostępność: Dostępny na stanie
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 99,00 zł 99.00
ilość szt.

Inne warianty:

VTECH BAM BAM W KSZTAŁTY GRAM SORTER BEBENEK 60670 VTECH KULA PEŁNA ZWIERZAKÓW EDUKACYJNA 60830 VTECH LITERKOWY ZAWRÓT GŁOWY EDUKACYJNA 60831 VTECH POCIĄG PODRÓŻNIKA PCHACZ JEŹDZIK 60678 VTECH ROZŚPIEWANY MIKROFON ZABAWKA INSTRUMEN 60673
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Vtech
Kod produktu: 60103

Opis

Migocząca Hula-Kula to in­te­rak­tyw­na za­baw­ka dla dzie­ci, któ­ra świet­nie sty­mu­lu­je i za­chę­ca do roz­wo­ju. Za­baw­ka za­chwy­ci Two­je­go ma­lu­cha i przy­go­tu­je go do sta­wia­nia pierw­szych kro­ków.

 

Radość z odkrywania

Edu­ka­cyj­na za­baw­ka Migocząca Hula-Kula, świet­nie roz­bu­dza cie­ka­wość i chęć do po­zna­wa­nia świa­ta. Ma­lu­chy bar­dzo chęt­nie spraw­dzą jej funk­cje i efek­ty spe­cjal­ne, a te są na­praw­dę cie­ka­we. Po pierw­sze – ruch. Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny me­cha­nizm sa­mo­czyn­nie wpra­wia kulę w ruch, co sta­no­wi za­chę­tę dla dzie­ci do roz­wi­ja­nia swo­jej mo­to­ry­ki i sta­wia­nia pierw­szych kro­ków. Ma­lu­chy z ra­do­ścią go­nią za kulą, za co zo­sta­ją na­gra­dza­ne świa­tła­mi i dźwię­ka­mi.

 

 

Dodatkowa edukacja poprzez wesołą zabawę

Kie­dy dzie­ci usią­dą przy kuli, mogą przy­ci­skać gu­zi­ki. Usły­szą wów­czas na­zwy cyfr, zwie­rzą­tek, a tak­że za­baw­ne pio­sen­ki i me­lo­die. Za­baw­ka za­po­zna rów­nież z pod­sta­wo­wy­mi kształ­ta­mi i ko­lo­ra­mi. Migocząca Hula-Kula świet­nie sy­mu­lu­je zmysł do­ty­ku, dzię­ki wy­pu­kłym zwie­rząt­kom oraz wy­sta­ją­cym ta­siem­kom.

In­te­rak­tyw­na za­baw­ka jest w pol­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej i po­sia­da 2 po­zio­my gło­śno­ści. Do­dat­ko­wą wy­go­dą jest au­to­ma­tycz­ne wy­łą­cze­nie, w celu oszczę­dza­nia ba­te­rii.

Migocząca Hula-Kula to wspa­nia­ły po­mysł na pre­zent dla ma­łe­go dziec­ka. Kula prze­zna­czo­na jest dla dziew­czy­nek i chłop­ców, któ­rzy ukoń­czy­li 6 mie­siąc ży­cia.

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl