VTECH CYFERKOWA KASA SKLEPOWA EDUKACYJNA 60832

Dostępność: brak towaru w magazynie
Cena: 115,90 zł 115.90
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: Vtech
Kod produktu: 60832

Opis

 

Rozpocznij zabawę z Cyferkową kasą sklepową

Zabawka to zestaw wielu elementów rozwijających wyobraźnie Twojego dziecka

Produkty jakie spotkamy w sklepie spożywczym ? Monety ? Karta płatnicza? Tak dokładnie to wszystko

Poprzez zabawę dziecko poznaje cyferki , artykuły , a także kolory i kształty

  • 20 elementów (monety, banknoty, imitacje produktów spożywczych)
  • 160 melodii, dźwięków i zabawnych zwrotów
  • nauka kolorów, cyfr , kształtów
  • zabawka w języku polskim
  •  Zasilanie: 3 baterie AAA (baterie testowe w zestawie).
  • Wymiary kasy: 22,5 x 11 x 20 cm
  • Wiek: 2-5 lat

 

Wszystkie produkty VTech® są opracowywane i przygotowywane w oparciu o najnowsze technologie. Za­pro­jek­to­wa­ne zo­sta­ły tak, aby speł­niać po­trze­by dzie­ci i ro­dzi­ców. Prze­pro­wa­dza­ne szko­le­nia, za­ba­wy z dzieć­mi i wni­kli­wa ob­ser­wa­cja naj­młod­szych spra­wia­ją, że za­baw­ki VTech® za­wie­ra­ją tre­ści pra­wi­dło­wo do­bra­ne do umie­jęt­no­ści od­po­wia­da­ją­cych wie­ko­wi dziec­ka. W tym celu VTech® za­trud­nia spe­cja­li­stycz­ną ka­drę, wy­kształ­co­ną i wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną do pra­cy przy two­rze­niu edu­ka­cyj­nych za­ba­wek elek­tro­nicz­nych.

Produkty marki VTech® uczą poprzez zabawę. Za­le­ca­my ro­dzi­com, aby wraz z dzieć­mi od­kry­wa­ły mo­du­ły za­ba­wy, bo jed­na za­baw­ka VTech® to wie­le moż­li­wo­ści! Dziec­ko ucząc się ra­zem z ro­dzi­ca­mi chęt­niej po­zna­je i ro­zu­mie swo­je po­trze­by, taka for­ma na­uki przy­no­si wię­cej suk­ce­sów już od pierw­szych mie­się­cy ży­cia. Za­awan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie i bo­ga­te w funk­cje oraz wie­dzę za­baw­ki sta­no­wią do­sko­na­łe uzu­peł­nie­nie pro­gra­mu edu­ka­cji na­szych mi­lu­siń­skich.

Dane techniczne

Producent VTECH
Gwarancja 2 lata
Sugerowany wiek dziecka Od 2 lat+

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl